HTML là gì? Tổng quan về HTML và kiến thức về HTML người làm kinh doanh cần nắm

HTML là gì

Bạn đã nghe nhiều về code website và HTML. Vậy HTML là gì? Cách hoạt động của HTML ra sao? Người làm kinh doanh nên tìm hiểu gì về lập trình web để có thể quản lý đội nhóm hiệu quả? Cùng Cần Thơ Web tìm hiểu ngay nha.

1. HTML là gì

HTML là viết tắt của “HyperText Markup Language” (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản). Đơn giản, nó là một cách để tạo ra các trang web trên internet. Các mã HTML này chứa các thẻ và nội dung, giúp trình duyệt web (chẳng hạn như Google Chrome, Mozilla Firefox, hoặc Microsoft Edge) hiểu và hiển thị cấu trúc trang web đó.

HTML là gì
HTML là gì

2. Cách hoạt động của HTML

Tưởng tượng rằng bạn đang tạo một cuốn sách bằng HTML, và cuốn sách này chứa nhiều phần khác nhau. Dưới đây là cách HTML hoạt động trong ví dụ này:

 • Trang Bìa (Cover Page): Trang bìa cuốn sách chứa thông tin như tiêu đề, tác giả, và hình ảnh bìa. Trong HTML, trang bìa tương đương với một phần tử <html>, trong đó bạn đặt tiêu đề của cuốn sách bằng thẻ <head> và nội dung của cuốn sách bằng thẻ <body>.
Cơ bản về một đoạn HTML
Cơ bản về một đoạn HTML
 • Tiêu Đề Cuốn Sách (Book Title): Tiêu đề của cuốn sách thường được viết ở trang bìa. Trong HTML, bạn có thể sử dụng thẻ <h1> để bắt đầu tiêu đề cuốn sách.
Sử dụng các thẻ H1 H2 làm tiêu đề chương
Sử dụng các thẻ H1 H2 làm tiêu đề chương
 • Chương (Chapters): Cuốn sách có thể chia thành nhiều chương. Trong HTML, mỗi chương tương ứng với một phần tử <div> hoặc thẻ <section>.
 • Tiêu Đề Chương (Chapter Title): Mỗi chương có một tiêu đề riêng. Trong HTML, bạn có thể sử dụng thẻ <h2> cho tiêu đề của chương.
 • Văn Bản (Text): Cuốn sách chứa văn bản, và trong HTML, văn bản này sẽ được đặt bên trong thẻ <p> để hiển thị dưới dạng đoạn văn bản.
Sử dụng các thẻ p và div làm nội dung chương
Sử dụng các thẻ p và div làm nội dung chương
 • Hình Ảnh (Images): Nếu cuốn sách có hình ảnh hoặc biểu đồ, bạn có thể sử dụng thẻ <img> để đưa hình ảnh vào trang.
 • Danh Sách (Lists): Đôi khi, bạn muốn sắp xếp thông tin thành danh sách. Trong HTML, bạn có thể sử dụng thẻ <ul> cho danh sách không có thứ tự (dạng số, dấu chấm) hoặc <ol> cho danh sách có thứ tự.
 • Liên Kết (Links): Nếu bạn muốn liên kết đến các trang khác hoặc nguồn tham khảo, bạn sử dụng thẻ <a> để tạo liên kết.
 • Chú Thích (Footnotes): Cuốn sách có thể có chú thích ở cuối trang. Trong HTML, bạn có thể sử dụng thẻ <footer> để đánh dấu phần chú thích.
 • In Bức Cuốn Sách (Printing the Book): Cuối cùng, sau khi bạn đã đánh dấu toàn bộ nội dung cuốn sách bằng HTML, trình duyệt web sẽ hiển thị cuốn sách theo cách bạn đã chỉ định, tạo thành một trang web hoàn chỉnh.
Cách hoạt động của HTML tương tự như cách làm ra một cuốn sách
Cách hoạt động của HTML tương tự như cách làm ra một cuốn sách

3. HTML CSS và JavaScript kết hợp ra sao?

Hãy xem xét HTML, CSS và JavaScript như ba thành phần cơ bản trong việc xây dựng một trang web:

 • HTML (HyperText Markup Language): HTML là cơ sở của một trang web, giống như kết cấu của một ngôi nhà. Nó định nghĩa cấu trúc và nội dung của trang web. HTML sử dụng các thẻ để xác định tiêu đề, đoạn văn bản, hình ảnh, liên kết và nhiều phần khác trên trang.
 • CSS (Cascading Style Sheets): CSS tương tự như việc trang trí và thiết kế ngôi nhà. Nó cho phép bạn tạo kiểu cho nội dung HTML. Bạn có thể định nghĩa màu sắc, phông chữ, kích thước và bố cục của các phần tử HTML. Điều này giúp trang web trở nên hấp dẫn và dễ đọc.
 • JavaScript: JavaScript giống như cách bạn thêm tính năng và tương tác vào ngôi nhà. Nó cho phép bạn thêm các hành động động, như kiểm tra mẫu, tạo hiệu ứng, và thậm chí là tương tác với người dùng. JavaScript làm cho trang web trở nên sống động và tương tác hơn.
HTML CSS và JavaScript kết hợp tạo website hoàn chỉnh
HTML CSS và JavaScript kết hợp tạo website hoàn chỉnh

Khi kết hợp cả ba thành phần này, bạn có thể tạo ra một trang web hoàn chỉnh và mạnh mẽ. HTML xác định nội dung và cấu trúc, CSS tạo kiểu cho nội dung đó, và JavaScript thêm tính năng và tương tác. Nhưng chú ý rằng chúng hoạt động cùng nhau, và việc thiết kế trang web hiệu quả thường liên quan đến việc kết hợp chúng một cách hợp lý.

4. Ưu và nhược điểm của HTML là gì

HTML (HyperText Markup Language) là ngôn ngữ cơ bản và quan trọng trong việc xây dựng trang web. Dưới đây là một số ưu điểm và nhược điểm của HTML:

Ưu điểm của HTML:

 • Dễ học và sử dụng: HTML là ngôn ngữ đánh dấu đơn giản và dễ học, giúp người mới bắt đầu nắm bắt nhanh chóng cách tạo trang web cơ bản.
 • Tiêu chuẩn toàn cầu: HTML là một tiêu chuẩn toàn cầu được sử dụng rộng rãi, đảm bảo tính tương thích và hiển thị đồng nhất trên hầu hết các trình duyệt web.
 • Hỗ trợ đa phương tiện: HTML hỗ trợ hiển thị nhiều loại phương tiện như hình ảnh, video, âm thanh và nhiều định dạng nội dung khác, làm cho trang web đa dạng và hấp dẫn hơn.
 • Dễ dàng tích hợp: HTML có khả năng tích hợp với các ngôn ngữ và công nghệ web khác như CSS để kiểu dáng và JavaScript để tạo tính năng tương tác.
 • Hỗ trợ cho SEO: Cấu trúc HTML đúng cách có thể giúp tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), cải thiện khả năng tìm thấy và xếp hạng trang web trên các công cụ tìm kiếm.

Nhược điểm của HTML:

 • Có thể hạn chế trong thiết kế: HTML là ngôn ngữ đánh dấu, và việc kiểu dáng nâng cao hoặc thiết kế phức tạp yêu cầu sự kết hợp với CSS và thậm chí là JavaScript, làm cho quá trình phức tạp hơn.
 • Không hỗ trợ tạo ứng dụng phức tạp: Mặc dù JavaScript có thể thêm tính năng tương tác, HTML không phải là nền tảng tạo ứng dụng web phức tạp. Điều này đòi hỏi sử dụng các ngôn ngữ và khung làm việc kết hợp như React, Angular hoặc Vue.js.
 • Bảo mật yếu: HTML không giới hạn quyền truy cập và xử lý dữ liệu trên trình duyệt của người dùng, do đó cần sự quan tâm đặc biệt đối với bảo mật và ngăn chặn các lỗ hổng bảo mật.
 • Phiên bản và tương thích: Một số phiên bản HTML mới có thể không được hỗ trợ trên tất cả các trình duyệt web, đòi hỏi sử dụng các phiên bản cũ hơn hoặc chuẩn chung.

5. Một định dạng HTML cơ bản ra sao?

Một tài liệu HTML cơ bản thường bao gồm các phần sau:

 • Khung Bắt Đầu và Kết Thúc: Mọi tài liệu HTML đều bắt đầu bằng một khung (<!DOCTYPE html>) để xác định phiên bản HTML và kết thúc bằng </html>.
 • Thẻ <html>: Tất cả nội dung HTML được đặt bên trong thẻ <html>. Đây là phần tử gốc của tài liệu.
 • Thẻ <head>: Phần này chứa các thông tin về tài liệu như tiêu đề của trang, tập tin CSS, hoặc các siêu dữ liệu liên quan đến trang.
 • Thẻ <title>: Đây là nơi bạn đặt tiêu đề của trang web, hiển thị trên thanh tiêu đề của trình duyệt.
 • Thẻ <body>: Đây chứa nội dung thực sự của trang web, bao gồm văn bản, hình ảnh, liên kết và các phần khác.
Định dạng HTML cơ bản
Định dạng HTML cơ bản

Trong ví dụ này, chúng ta có một tài liệu HTML đơn giản với tiêu đề trang, tiêu đề cấp độ 1, một đoạn văn bản, và một liên kết. Tài liệu này sẽ hiển thị một trang web với nội dung được định dạng như mô tả trong mã HTML.

6. Các thuật ngữ phổ biến trong HTML là gì

Dưới đây là giải thích ngắn gọn cho các thuật ngữ phổ biến trong HTML:

 • Doctype HTML: Là một cách để xác định phiên bản HTML mà trang web của bạn sử dụng.
 • File HTML: Là tài liệu văn bản chứa mã nguồn HTML của trang web.
 • Thẻ <nav> trong HTML: Là một thẻ để đánh dấu phần chứa các liên kết dẫn hướng trên trang web.
 • Thẻ <p> trong HTML: Là thẻ để đánh dấu đoạn văn bản hoặc đoạn văn bản đoạn ngắn.
 • Thẻ <div> trong HTML: Là thẻ để tạo một khu vực gom nhóm hoặc nhóm nhiều phần tử HTML lại với nhau.
 • Href trong HTML: Là thuộc tính được sử dụng trong thẻ <a> để chỉ định địa chỉ URL mà liên kết sẽ dẫn đến.
 • Thẻ <section> trong HTML: Là một thẻ để nhóm các phần tử có liên quan lại với nhau trong trang web.
 • Class trong HTML: Là một thuộc tính để gắn nhãn cho một nhóm phần tử, cho phép bạn tạo kiểu hoặc tương tác với chúng bằng CSS hoặc JavaScript.
 • Element trong HTML: Là các phần tử cơ bản như thẻ, văn bản, hình ảnh và liên kết được sử dụng để tạo nội dung trang web.

7. HTML5 là gì

HTML5 là phiên bản mới và cập nhật của ngôn ngữ đánh dấu HTML (HyperText Markup Language). Nó cung cấp nhiều tính năng và cải tiến so với các phiên bản trước. HTML5 giúp tạo ra các trang web đa phương tiện, tương tác và tương thích tốt với các thiết bị khác nhau. Nó được sử dụng rộng rãi để phát triển trang web, ứng dụng web và nhiều nền tảng trực tuyến khác.

HTML5 là ngôn ngữ đánh dấu thế hệ mới
HTML5 là ngôn ngữ đánh dấu thế hệ mới

8. Sự khác nhau giữa HTML và HTML5 là gì?

HTML và HTML5 là hai ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML) được sử dụng để tạo các trang web. HTML là phiên bản đầu tiên của ngôn ngữ này, được phát hành vào năm 1991. HTML5 là phiên bản mới nhất, được phát hành vào năm 2014.

Dưới đây là một số điểm khác biệt chính giữa HTML và HTML5:

Tính năng HTML HTML5
Khả năng tương thích Hầu hết các trình duyệt web đều hỗ trợ HTML Tất cả các trình duyệt web hiện đại đều hỗ trợ HTML5
Chức năng HTML tập trung vào việc định dạng nội dung HTML5 cung cấp nhiều chức năng mới, chẳng hạn như hỗ trợ cho nội dung đa phương tiện, định dạng văn bản nâng cao và các API mới
Độ phức tạp HTML tương đối đơn giản để học HTML5 có thể phức tạp hơn một chút, vì nó có nhiều tính năng mới

 

Dưới đây là một số ví dụ về các tính năng mới của HTML5:

 • Hỗ trợ cho nội dung đa phương tiện: HTML5 hỗ trợ nội dung đa phương tiện gốc, chẳng hạn như video và âm thanh. Điều này có nghĩa là bạn không cần phải sử dụng các plugin của bên thứ ba để phát nội dung này.
 • Định dạng văn bản nâng cao: HTML5 cung cấp các tính năng định dạng văn bản nâng cao, chẳng hạn như hỗ trợ cho các bảng nội dung và các yếu tố biểu mẫu.
 • Các API mới: HTML5 cung cấp các API mới, chẳng hạn như API vị trí và API lưu trữ. Các API này cho phép bạn thêm các tính năng mới và nâng cao vào các trang web của mình.

Nhìn chung, HTML5 là một phiên bản nâng cấp của HTML với nhiều tính năng mới và cải tiến. Nếu bạn đang học cách tạo các trang web, bạn nên học HTML5.

Xem thêm: hướng dẫn quản trị website WordPress cơ bản cho người mới

9. Người làm kinh doanh quản lý website nên tìm hiểu gì về lập trình?

Dành cho người làm kinh doanh quản lý website, việc hiểu về lập trình có thể giúp bạn tương tác tốt hơn với đội ngũ phát triển web và thấu hiểu cơ bản về cách hoạt động của trang web. Dưới đây là một số kiến thức quan trọng mà bạn nên tìm hiểu:

 • HTML và CSS: Hiểu cơ bản về HTML (ngôn ngữ đánh dấu) và CSS (ngôn ngữ kiểu dáng) sẽ giúp bạn đảm bảo rằng trang web của bạn được cấu trúc và thiết kế một cách đáng tin cậy.
 • Khái Niệm Về Responsive Design: Biết cách hoạt động và tại sao cần phải sử dụng responsive design để đảm bảo trang web hiển thị đúng cách trên nhiều thiết bị, từ máy tính đến điện thoại di động.
 • Kiến Thức Cơ Bản Về SEO: Tìm hiểu về tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) để đảm bảo rằng trang web của bạn có khả năng xuất hiện cao trên kết quả tìm kiếm.
 • Cách Hoạt Động Của Máy Chủ Web: Hiểu cơ bản về cách máy chủ web hoạt động, tên miền, hosting, và các khái niệm kỹ thuật cơ bản.
 • Tương Tác với Nhóm Phát Triển: Thành thạo trong việc giao tiếp với nhóm phát triển web của bạn, hiểu được yêu cầu của họ và có khả năng tạo ra hướng dẫn rõ ràng.
 • Quản Lý Dự Án Web: Có kiến thức về quản lý dự án web để theo dõi tiến độ, ngân sách và tài nguyên của dự án.
 • Bảo Mật Web Cơ Bản: Hiểu cách bảo vệ trang web khỏi các mối đe dọa thông qua các biện pháp cơ bản về bảo mật web.
 • Kiến Thức Về Giao Dịch Trực Tuyến: Nếu bạn quản lý trang web thương mại điện tử, bạn cần hiểu cách xử lý giao dịch trực tuyến và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.
 • Quản Lý Nội Dung: Sử dụng hệ thống quản lý nội dung (CMS) để cập nhật và quản lý nội dung trên trang web của bạn.
 • Phân Tích Dữ Liệu: Sử dụng công cụ phân tích web để theo dõi hiệu suất trang web, hiểu sự tương tác của người dùng và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Dù bạn có lập trình kỹ thuật hay không, việc hiểu cơ bản về các khái niệm này sẽ giúp bạn quản lý trang web của mình một cách hiệu quả và tương tác tốt với đội ngũ phát triển.

Đánh giá 5 sao
[Tổng: 0 Trung Bình: 0]

Trả lời

DMCA.com Protection Status

@ThietKeWebCanTho247